Как се определя цената на метана?

10-tips-to-beat-fuel-price-hike

Метан е природен газ, чиято цена не се влияе от цената на петрола, защото не е негово производно. В момента се използват около 15% от откритите залежи на природен газ, като те са достатъчни за над 100 години, при ръст на автомобилите с метанови уредби от порядъка на 20% на година. Read More

Какво е CNG?

Image011

CNG е съкратено от компресиран природен газ. То е една от най-приложимите алтернативи на традиионните източници на енергия за автомобилната индустрия. CNG е беден на замърсители, богат по калорична стойност и принос на енергия, икономичен и лесно достъпен в световен мащаб. Read More

Какво е метанът?

natural-Gas

Метанът е химично съединение с химична формула CH4 . Това е най-простият алкан. Ъгълът между атомите на метана е 109,5 градуса.

Това е най-простият наситен въглеводород. Той е безцветен газ, без миризма, с температура на топене -182,5 °C и температура на кипене -161,5 °C. При -11 °С под значително налягане се втечнява. Той е основна съставка на природния газ, съпътстващ нефта или намиращ се в газови находища, и се образува при приблизително същите геоложки процеси както нефта. Метан се образува и при разлагане на растителни материали в отсъствието на кислород в блатисти места, поради което се нарича още и блатен газ. Read More