ЦЕНИ

2

Точно така! Цената на метана при нас е 2 (два) лева! Тъй като Видин е град без изградена газова инфраструктура и на практика е един от малкото областни центрове у нас без газопреносна система, това не ни попречи да изградим нашата метанстанция. Ние вземаме метана от градове с изградена газопреносна система и го докарваме чрез ремаркета във Видин, което оскъпява процеса, но въпреки това ние сме си поставили за цел да държим цените максимално ниски, защото работим в интерес на вас – нашите клиенти!

20140708_091959

Leave a Reply