За нас

457421-cng-1351279894-514-640x480

“Китекс Ойл” ЕООД е първото дружество, което създаде и поддържа до момента единствената метанстанция в цялата Област Видин. Ние доставяме метан чрез използването на специализирани цистерни като докарваме сгъстения до 200 бара газ от различни точки на страната. Тази необходимост се обуславя от факта, че Видин е един от малкото областни центрове без изградена газопреносна система, т.е. нашата метанстанция използва сгъстен природен газ докаран от градове, в които има метанстанции намиращи се на тръбопровод.

Метанстанцията стартира своята работа в началото на 2014 г., като нейното създаване е в следствие на разработен и спечелен проект към Оперативна програма “Конкурентноспособност” с номер на проекта от ИСУН: BG161PO003-2.1.10-0001-C0001. Общата стойност на проекта е 314 458 лева, от които одобрените за възстановяне средства се равняваха на 301 275 лева. Отвъд това разбира се предприятието инвестира в изграждането на съпътстващата инфраструктура на съоръжението, както и в необходимата специализирана техника и превозни средства, с които да бъде докарван метанът във Видин.

“Китекс Ойл” ЕООД е ваш лоялен, надежден и коректен партньор! Ние използваме най-модерните технологии закупени от световния лидер в оборудването за метанстанции – италианската компания SAFE. Станцията е снабдена с една колонка за двойно зареждане. Нашият екип е обучен по най-добрите стандарти за безопасност, което в съчетание с изключителната технология, ние гарантираме, че ще останете доволни от нас!

Заповядайте при нас!

Leave a Reply